Kontaktujte nás

Tím NaPro lekárov, o.z. PloDar

o.z. PloDar

Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica, Číslo účtu: 1078491000/1111, plodar.sk@gmail.com

MUDr. Ivan Wallenfels, NFPMD

Gynekológ, ŽILINA, ambulancia Gianna, n.o.

MUDr. Dominika Klimas, NFPMD

Gynekológ, NEMECKO - Koblenz, fertilitycare.klimas@gmail.com

MUDr. Zuzana Baková, PhD., NFPMD

Gynekológ, zuzulah@gmail.com, TRNAVA

MUDr. Alena Polomská, NFPMD

Gynekológ, KEŽMAROK, alengepo@gmail.com

MUDr. Magdaléna Gerová, PhD., NFPMD

Gynekológ (materská dovolenka), BRATISLAVA, magdalena.gerova@gmail.com

Tím Lektoriek CrMS 

 

Ing. Ľudmila Dydňanská, FCP

Lektorka CrMS, Predseda o.z. PloDar

KOŠICE, dydnanska@gmail.com

Mgr. Michaela Pisoňová

Lektorka CrMS

BRATISLAVA, misha@fertilitycare.net

Veronika Lašová, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, nika.lasova@gmail.com

Mária Kuťková, FCP

Lektorka CrMS

PÚCHOV, ria@vawav.com

Mgr. Marieta Kuďjaková, FCP

Lektorka CrMS

ČIČMANY, marietakudjakova@gmail.com

Bc. Alexandra Hollá, FCP

Lektorka CrMS

ŽILINA, saska.holla@gmail.com

Anna Buday, FCP

Lektorka CrMS

Írsko, DUBLIN, a.budayova1@gmail.com

RNDr. Viera Červená, FCP

Lektorka CrMS, Laktačná poradkyňa

TRNAVA, poradnapredojcenie@gmail.com

Mgr. Anna Brisová, FCP

Lektorka CrMS

TRNAVA, annebrise@gmail.com

Mgr. Mária Matiašková, FCPI

Lektorka CrMS

Prešov, Poprad, Kežmarok, Nitra, Anglicko, Francúzsko, marygencury@hotmail.com

Ľudmila Dydňanská – Lektorka CrMS

Predsedkyňa o.z. PloDar

Michaela Pisoňová – Lektorka CrMS

Magdaléna Gerová – NaPro Lekár

Gianna n.o. – sídlo

Veronika Lašová – Lektorka CrMS

Alexandra Hollá – Lektorka CrMS

Mária Kuťková – Lektorka CrMS

Marieta Kudjaková – Lektorka CrMS

Alena Polomská – NaPro Lekár

Zuzana Baková – NaPro Lekár

Viera Červená – Lektorka CrMS

Anna Brisová – Lektorka CrMS

 

História o.z. PloDar

 

Občianské združenie PloDar vzniklo pred 10 rokmi. Jeho cieľom je združovať odborníkov v oblasti CrMS a NaProTechnology. Našou víziou je vybudovať na Slovensku NaPro centrum na komplexnú liečbu neplodnosti a gynekologických ťažkostí žien.

Občianske združenie PloDar založila v roku 2005 prvá školiteľka Creightonského modelu (ďalej len CrMS) na Slovensku, ktorá sa s touto metódou stretla v zahraničí.

Cieľom občianskeho združenia bolo v prvej fáze pomôcť pri šírení CrMS a NaProTechnológie (ďalej len NPT) na Slovensku vo forme oslovovania prípadných záujemcov o vyškolenie sa v týchto špecifických metódach. Toto obdobie by sa dalo nazvať „prenatálnym“ obdobím o.z. PloDar v trvaní niekoľko rokov.

Prví oslovení lekári boli na konferencii o.z. Fórum života o neplodnosti v roku 2005. Hlavným prednášateľom bol Dr. Phil Boyle z Írska, ktorý bol v Európe prvým lekárom vyškoleným v NPT, ako aj nadšeným šíriteľom. Dovolím si povedať, že v ten deň boli zasiate prvé semienka v lekárskych kruhoch. Tieto semienka klíčili ešte niekoľko rokov, keďže z účastníkov konferencie máme teraz 3 lekárov vyškolených v NPT.

Mladá lekárka Magdaléna Gerová sa v roku 2007 ako prvá na Slovensku rozhodla vyškoliť v CrMS ako aj v NPT a stala sa zároveň členkou o.z. PloDar. Značne nielen odborne posilnené členstvo v o.z. jej príchodom nabralo druhý dych. Vytvorili sme prvú webstránku a začiatkom roku 2010 sme zorganizovali už vlastnú konferenciu pre kresťanských lekárov – gynekológov v Bratislave. Hlavným prednášateľom bol opäť Dr. Phil Boyle z Írska a za skúsených školiteľov na konferencii vystúpila Ann Prebil z USA, ktorá stála pri zrode CrMS.

Koleso s novými odborníkmi v CrMS či NPT sa na Slovensku roztočilo až o pár rokov neskôr ale zato poriadne. V roku 2012 sa rozhodol svoju gynekologickú prax obohatiť o NPT MUDr. Ivan Wallenfels, ktorého ambulanciu v Žiline v súčasnosti navštevujú ženy z celého Slovenska. V tom istom roku sa s nadšením pustila do kurzu Ľudmila Dydňanská, ktorá sa stala druhou aktívnou lektorkou CrMS s pôsobením v Košiciach.

Rok na to pribudli ďalšie štyri lektorky a nárast pokračuje takmer každým rokom. V súčasnosti v  o.z. PloDar na Slovensku CrMS učí 9 lektoriek a 4 NPT lekári pomáhajú ženám s rôznymi gynekologickými problémami, no najmä prirodzene otehotnieť.

Momentálne je o.z. PloDar vo svojej druhej fáze, čo znamená, že združuje expertov na CrMS a NPT na Slovensku a vytvára tak pomyselné FertilityCare™ centrum.

V napĺňaní prvotného cieľa šíriť CrMS a NPT na Slovensku pokračuje aj naďalej.

 

Mgr. Michaela Pisoňová, FCP

zakladateľka o.z. PloDar

... lebo plodnosť je dar